กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

9 กันยายน 2560
กีฬาฟันดาบ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ดาบ Foil ทีมหญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 18
ดาบ Foil ทีมหญิง รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 18
ดาบ Foil ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 24
ดาบ Epee ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 37
ดาบ Epee ทีมหญิง รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
45 : 23
ดาบ Epee ทีมหญิง รองชนะเลิศ14.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 22
ดาบ Epee ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 44
ดาบ Sabre ทีมหญิง รองชนะเลิศ12.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 14
ดาบ Sabre ทีมหญิง รองชนะเลิศ12.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
45 : 38
ดาบ Sabre ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตยะลาอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 11