กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

9 กันยายน 2560
กีฬาลีลาศ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
สแตนดาร์ด Class D (2 จังหวะ) Waltz และ Tango ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.27วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Waltz ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Tango ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ9.45วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Quickstep ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ9.42วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกรุงเทพ
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Waltz ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตเชียงใหม่
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Tango ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ11.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Viennese Waltz ผสม คู่ Show
(ประลอง)
11.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Quickstep ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ11.20วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
ลาติน อเมริกัน Class D (2 จังหวะ) จังหวะ Cha Cha Cha และ Rumba ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
17.10วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Cha Cha Cha ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ15.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตอ่างทอง
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Rumba ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ13.33วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Jive ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ13.45วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกรุงเทพ
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Samba ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
14.27วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ13.39วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกระบี่
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Rumba ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ13.42วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Jive ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ13.36วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
Contemporary Thai Class Beginner ( 1 จังหวะ) Taloong Tampo ผสม คู่ ชิงชนะเลิศ13.48วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์