กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

9 กันยายน 2560
กีฬายิมนาสติกศิลป์

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - โต๊ะกระโดด ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ราวคู่ ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ราวเดี่ยว ชาย ชิงชนะเลิศวิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ฟลอเอ็กเซอไซค์ หญิง ชิงชนะเลิศวิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - คานทรงตัว หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร