กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

9 กันยายน 2560
กีฬาคูราช

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.)คัดเลือก10.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.)คัดเลือก10.35วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.) รองชนะเลิศ10.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.) รองชนะเลิศ10.45วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.) ชิงชนะเลิศ10.50วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ทีมหญิง (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 285 กก.) รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
ทีมหญิง (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 285 กก.) ชิงชนะเลิศ11.05วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0