กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

9 กันยายน 2560
กีฬากระบี่กระบอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
อาวุธง้าว ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
อาวุธอื่น ๆ ชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
อาวุธง้าว หญิง ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
อาวุธอื่น ๆ หญิง ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย