กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

9 กันยายน 2560
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น I น้ำหนักมากกว่า 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0