กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)1/809.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)1/409.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)1/409.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)1/409.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)1/409.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
5 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) 1/809.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตยะลา เสมอ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 6
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) 1/409.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) 1/409.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) 1/409.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) 1/409.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)1/409.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)1/409.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)1/409.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)1/409.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
5 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)1/409.00วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)1/409.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
5 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)1/409.00วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)1/409.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง เสมอ วิทยาเขตสมุทรสาคร
3 : 5