กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬาฟันดาบ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ดาบ Foil ทีมชาย รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 15
ดาบ Foil ทีมชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 15
ดาบ Foil ทีมชาย ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 38
ดาบ Epee ทีมชาย8 ทีม10.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 34
ดาบ Epee ทีมชาย รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 25
ดาบ Epee ทีมชาย รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
45 : 19
ดาบ Epee ทีมชาย ชิงชนะเลิศ11.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 43
ดาบ Sabre ทีมชาย8 ทีม12.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 37
ดาบ Sabre ทีมชาย รองชนะเลิศ12.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
45 : 31
ดาบ Sabre ทีมชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 15
ดาบ Sabre ทีมชาย ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 37