กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬากอล์ฟ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
บุคคลชาย 09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
สนามทองใหญ่ ร.ร.การบินกำแพงแสน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
บุคคลหญิง 09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
สนามทองใหญ่ ร.ร.การบินกำแพงแสน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ทีมชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามทองใหญ่ ร.ร.การบินกำแพงแสน วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สนามทองใหญ่ ร.ร.การบินกำแพงแสน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี