กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬามวยสากลสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
12 : 3
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
22 : 18
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
9 : 6