กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬายิมนาสติกศิลป์

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ฟลอเอ็กเซอไซค์ ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ห่วงนิ่ง ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ม้าหู ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - โต๊ะกระโดด หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - บาร์ต่างระดับ หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย