กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬาคูราช

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชายคัดเลือก10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชายคัดเลือก10.35วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชายคัดเลือก10.40วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.55วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชายคัดเลือก11.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชายคัดเลือก11.05วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชายคัดเลือก11.10วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชายคัดเลือก11.15วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ11.20วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ11.25วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ11.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81.01 กก. แต่ไม่เกิน 90.00 กก. ชายคัดเลือก11.35วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81.01 กก. แต่ไม่เกิน 90.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ11.40วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81.01 กก. แต่ไม่เกิน 90.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ11.50วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก. ชายคัดเลือก12.20วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ12.25วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ12.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ12.35วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก. ขึ้นไป ชาย รองชนะเลิศ12.40 วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก. ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ12.45วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิงคัดเลือก11.55วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิงคัดเลือก12.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ12.05วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ12.10วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ12.15วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57.01 กก. แต่ไม่เกิน 63.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ12.50วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57.01 กก. แต่ไม่เกิน 63.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ12.55วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0