กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬากระบี่กระบอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
อาวุธดาบสองมือ ชาย ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
อาวุธพลอง ชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตมหาสารคาม
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
อาวุธกระบี่ หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
อาวุธพลอง หญิง ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตลำปาง
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง