กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬาแฮนด์บอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย รองชนะเลิศ12.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
32 : 21
ทีมชาย รองชนะเลิศ13.45วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
38 : 17
ทีมหญิง รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
24 : 14
ทีมหญิง รองชนะเลิศ11.15วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
33 : 20