กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2560
กีฬาคาราเต้โด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ ทีมชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ ทีมชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
3 : 1
ประเภทต่อสู้ ทีมชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
3 : 0
ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 1