กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/169.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/89.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/89.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/89.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/89.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/89.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/89.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/89.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/89.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/49.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/49.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/49.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/49.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men) รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร เสมอ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men) ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/1609.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/809.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/809.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/809.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/809.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/809.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/809.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/809.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/809.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/409.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/409.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/409.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/409.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 2
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/809.00วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/809.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
129 : 122
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/809.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/809.00วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/809.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/809.00วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/809.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
137 : 127
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/809.00วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/409.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
143 : 121
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/409.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
140 : 134
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/409.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี เสมอ วิทยาเขตเชียงใหม่
136 : 137
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)1/409.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
136 : 135
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
146 : 134
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
145 : 144
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
140 : 132
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
145 : 132
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/409.00วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/409.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
132 : 128
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/409.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
0 : 0
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)1/409.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
136 : 118
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
139 : 133
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
134 : 128
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
136 : 126
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women) ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
137 : 135