กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาฟันดาบ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ดาบ Foil บุคคลหญิงแรก8.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 13
ดาบ Foil บุคคลหญิงสอง8.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 0
ดาบ Foil บุคคลหญิงสอง8.50วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 12
ดาบ Foil บุคคลหญิงสอง9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตยะลาอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 12
ดาบ Foil บุคคลหญิงสอง9.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 2
ดาบ Foil บุคคลหญิง รองชนะเลิศ9.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 4
ดาบ Foil บุคคลหญิง รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 14
ดาบ Foil บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ9.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 10
ดาบ Epee บุคคลหญิงแรก9.50วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตยะลาอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 12
ดาบ Epee บุคคลหญิงสอง10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 3
ดาบ Epee บุคคลหญิงสอง10.10วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 9
ดาบ Epee บุคคลหญิงสอง10.20วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 13
ดาบ Epee บุคคลหญิงสอง10.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 14
ดาบ Epee บุคคลหญิง รองชนะเลิศ10.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 5
ดาบ Epee บุคคลหญิง รองชนะเลิศ10.50วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 10
ดาบ Epee บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 9
ดาบ Sabre บุคคลหญิงแรก11.10วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 2
ดาบ Sabre บุคคลหญิงแรก11.20วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 9
ดาบ Sabre บุคคลหญิงแรก11.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 10
ดาบ Sabre บุคคลหญิงแรก11.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 1
ดาบ Sabre บุคคลหญิง รองชนะเลิศ11.50วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 6
ดาบ Sabre บุคคลหญิง รองชนะเลิศ12.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 10
ดาบ Sabre บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ12.10วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 13