กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย38.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมชาย39.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมชาย310.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมชาย39.30วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ทีมหญิง310.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิง311.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมหญิง311.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมหญิง312.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 1