กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาฟุตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายสอง10.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
1 : 0
ทีมชายสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ทีมชายสอง15.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
4 : 3
ทีมชายสอง18.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
1 : 0