กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาปีนหน้าผา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
มือเปล่า (Bouldering) ชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
มือเปล่า (Bouldering) หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่