กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาตะกร้อชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดสอง15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตยะลาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดสอง16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาด รองชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดสอง15.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดสอง16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชัยภูมิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาด รองชนะเลิศ18.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาด รองชนะเลิศ17.00 น.วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาด รองชนะเลิศ17.00 น.วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 1