กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬายิมนาสติกศิลป์

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภททีมรวมอุปกรณ์ ชาย ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ ชาย ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประเภททีมรวมอุปกรณ์ หญิง ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ หญิง ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่