กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬากระบี่กระบอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
อาวุธกระบี่ ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชลบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
อาวุธสามบาน ชาย ชิงชนะเลิศ12.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
อาวุธพลองไม้ศอก ชาย ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
อาวุธดาบสองมือ หญิง ชิงชนะเลิศ14.00วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุโขทัย