กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาแฮนด์บอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมหญิงแรก10.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตลำปาง
20 : 18
ทีมหญิงแรก11.15วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
24 : 13