กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาเซปักตะกร้อ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชายสอง08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายสอง09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย รองชนะเลิศ12.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายสอง08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายสอง09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย รองชนะเลิศ12.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 1
ทีมคู่ชายสอง10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมคู่ชายสอง11.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ทีมคู่ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
ทีมคู่ชายสอง10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมคู่ชายสอง11.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมคู่ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 1
ทีมเดียวหญิงสอง08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมเดียวหญิงสอง09.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดียวหญิงสอง10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมเดียวหญิงสอง11.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมคู่หญิงสอง12.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมคู่หญิงสอง13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 1
ทีมคู่หญิงสอง14.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมคู่หญิงสอง15.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 1