กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. ชาย รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. ชาย รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา เสมอ วิทยาเขตสุโขทัย
:
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น I น้ำหนักมากกว่า 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น I น้ำหนักมากกว่า 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกรุงเทพเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0