กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬาคาราเต้โด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
9 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
10 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
7 : 2
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
17 : 7
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 1
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. หญิง รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
4 : 4
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 61 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
9 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0