กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 กันยายน 2560
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ14.50วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชลบุรี
ขว้างจักร ชาย ชิงชนะเลิศ3.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ14.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิ่ง 10,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.10วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตกระบี่
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.50วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชลบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ทุ่มน้ำหนัก หญิง ชิงชนะเลิศ14.20วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เขย่งก้าวกระโดด หญิง ชิงชนะเลิศ14.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สัตตกรีฑา หญิง ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชุมพร
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร