กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
9 : 7
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/1609.00วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/809.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/809.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/809.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/809.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/809.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/809.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/809.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/809.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/410.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/410.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/410.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)1/410.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
7 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/1613.00วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/814.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/814.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/814.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/814.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/814.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตยะลาร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/814.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/814.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/814.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/415.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/415.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตตรัง เสมอ วิทยาเขตสมุทรสาคร
1 : 7
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/415.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)1/415.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ15.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ15.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 )
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0