กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาฟันดาบ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ดาบ Foil บุคคลชายแรก8.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 6
ดาบ Foil บุคคลชายแรก8.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 3
ดาบ Foil บุคคลชายแรก8.50วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 13
ดาบ Foil บุคคลชายสอง9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 5
ดาบ Foil บุคคลชายสอง9.10วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 2
ดาบ Foil บุคคลชายสอง9.20วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
15 : 5
ดาบ Foil บุคคลชายสอง9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 3
ดาบ Foil บุคคลชาย รองชนะเลิศ9.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 0
ดาบ Foil บุคคลชาย รองชนะเลิศ9.50วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 12
ดาบ Foil บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 7
ดาบ Epee บุคคลชายแรก10.10วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 14
ดาบ Epee บุคคลชายแรก10.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 0
ดาบ Epee บุคคลชายแรก10.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 3
ดาบ Epee บุคคลชายแรก10.40วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 11
ดาบ Epee บุคคลชายสอง10.50วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 5
ดาบ Epee บุคคลชายสอง11.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 10
ดาบ Epee บุคคลชายสอง11.10วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
15 : 10
ดาบ Epee บุคคลชายสอง11.20วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 11
ดาบ Epee บุคคลชาย รองชนะเลิศ11.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 6
ดาบ Epee บุคคลชาย รองชนะเลิศ11.40วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 6
ดาบ Epee บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ11.50วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 13
ดาบ Sabre บุคคลชายแรก12.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 6
ดาบ Sabre บุคคลชายแรก12.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 10
ดาบ Sabre บุคคลชายแรก12.20วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 8
ดาบ Sabre บุคคลชายสอง12.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 7
ดาบ Sabre บุคคลชายสอง12.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 13
ดาบ Sabre บุคคลชายสอง12.50วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 7
ดาบ Sabre บุคคลชายสอง13.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 8
ดาบ Sabre บุคคลชาย รองชนะเลิศ13.10วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 11
ดาบ Sabre บุคคลชาย รองชนะเลิศ13.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 8
ดาบ Sabre บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้าฯ ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 1