กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยว ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
หญิงเดี่ยว ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ชายคู่ ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
หญิงคู่ ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
คู่ผสม ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 1