กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาฮอกกี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายกลางแจ้ง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 3
ทีมชายกลางแจ้ง รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 4
ทีมชายในร่ม รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
8 : 3
ทีมชายในร่ม รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
5 : 4