กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition) ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)58.30วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition) 69.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition) ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)58.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition) 69.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี