กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย28.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมชาย29.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมชาย29.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ทีมชาย210.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมชาย210.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมชาย211.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
ทีมชาย211.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 1
ทีมชาย212.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิง212.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมหญิง213.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิง213.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมหญิง214.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมหญิง214.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตศรีสะเกษสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมหญิง215.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมหญิง216.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 1
ทีมหญิง215.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0