กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาปีนหน้าผา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ความเร็ว (Speed) บุคคล ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
ความเร็ว (Speed) ทีม ชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
ความเร็ว (Speed) บุคคล หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตกระบี่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชุมพร