กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาตะกร้อชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชลบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก15.00 น.วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก18.00 น.วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก15.00 น.วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก18.00 น.วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0