กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬากาบัดดี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก8.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
49 : 38
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชาย รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
36 : 35
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชาย ชิงชนะเลิศ14.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกระบี่โดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
55 : 21
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก10.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
46 : 7
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก11.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
41 : 30
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิง ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
56 : 9