กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 9
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 6
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
10 : 8
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 4
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 3
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 5
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 4
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 6
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 2
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 6
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 0
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 7
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 7
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 0
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 3
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 7
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 5
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 6
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 2
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 2
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 3
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 8
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 4
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 8
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 3
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 10
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 6
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมชาย 3 คนสอง13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 10
ทีมชาย 3 คนคัดเลือก13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 : 11
ทีมชาย 3 คนคัดเลือก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 6
ทีมชาย 3 คนคัดเลือก13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
13 : 1
ทีมชาย 3 คนคัดเลือก13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
13 : 11
ทีมชาย 3 คน รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13 : 5
ทีมชาย 3 คน รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
13 : 9
ทีมชาย 3 คน ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 : 12
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
9 : 6
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
7 : 6
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 1
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 7
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
9 : 8
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 3
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 5
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 4
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 2
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 3
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 4
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 7
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 0
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 1
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 1
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 5
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 10
ทีมหญิง 3 คนแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 5
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 3
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 6
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 9
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
10 : 3
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 2
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 1
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 10
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 7
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 7
ทีมหญิง 3 คนสอง13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
8 : 7
ทีมหญิง 3 คน รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
13 : 9
ทีมหญิง 3 คน รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 12
ทีมหญิง 3 คน ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
13 : 3