กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาบาสเกตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
57 : 22
ทีมชายแรก13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
40 : 28
ทีมชายแรก14.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
60 : 53
ทีมชายแรก15.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
89 : 83
ทีมหญิงแรก09.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
69 : 19
ทีมหญิงแรก10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
45 : 27
ทีมหญิงแรก11.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
63 : 18