กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬามวยไทยสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.10วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
12 : 8
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.20วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
21 : 13
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
8 : 1
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.40วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 2
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ13.50วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
21 : 20
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ14.00 วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 4
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ14.10วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
10 : 9
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายก่อนรองชนะเลิศ14.20วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
29 : 13
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย รองชนะเลิศ14.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15 : 10
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย รองชนะเลิศ14.40วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
18 : 9