กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย8.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย8.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย8.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย8.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย8.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย8.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย8.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย8.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย8.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย8.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย8.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย8.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง8.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง8.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง8.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง8.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง8.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง8.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง8.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง8.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิง8.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง8.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง8.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง8.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิง8.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0