กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬาคาราเต้โด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ท่ารำ (KATA) ทีมชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
5 : 0
ท่ารำ (KATA) ทีมชาย ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ท่ารำ (KATA) ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ท่ารำ (KATA) บุคคลชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
5 : 0
ท่ารำ (KATA) บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ท่ารำ (KATA) บุคคลหญิง รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ท่ารำ (KATA) บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
3 : 2
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 55 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
10 : 1
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 55 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
13 : 6
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
9 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
9 : 1
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. หญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
4 : 2
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
9 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
4 : 0