กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

6 กันยายน 2560
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ6.50วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิ่งผลัด 3x800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.20วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ16.10วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชุมพร
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ14.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิ่งผลัด 3x800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
17.10วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ15.50วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ15.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี