กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตยะลา
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลชาย (70 M. Round Individual Men) ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลหญิง (70 M. Round Individual Women) ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม (70 M. Round Team Mixed) ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.บ้านท่าเสด็จ (สนาม 1 ) วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร