กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยว รอง8.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 0
ชายเดี่ยว รอง8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 3
หญิงเดี่ยว รอง8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 2
หญิงเดี่ยว รอง8.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 0
ชายคู่ รอง9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 4
ชายคู่ รอง9.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 1
หญิงคู่ รอง10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 3)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 1
หญิงคู่ รอง10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 4)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 1
คู่ผสม รอง11.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 1
คู่ผสม รอง11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี (สนาม 2)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 0