กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาฮอกกี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายกลางแจ้งแรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชัยภูมิ เสมอ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
ทีมชายกลางแจ้งแรก10.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 1
ทีมชายในร่มแรก14.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
4 : 2
ทีมชายในร่มแรก15.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
3 : 1
ทีมหญิงในร่มแรก13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 2