กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)48.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)48.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)48.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)48.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย