กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก8.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมชายแรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชายแรก9.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมชายแรก11.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอ่างทองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมหญิงแรก12.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมหญิงแรก13.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 1
ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมหญิงแรก14.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตศรีสะเกษสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0