กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาปีนหน้าผา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ความยาก (Lead) ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
ความยาก (Lead) หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร