กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

5 กันยายน 2560
กีฬาตะกร้อลอดห่วง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายสอง13.00 วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมชายสอง13.45 วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมชายสอง14.30วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมชายสอง15.15วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมชายสอง16.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงสอง13.30 วิทยาเขตอ่างทองสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงสอง14.00 วิทยาเขตกระบี่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงสอง14.30 วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงสอง15.00 วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงสอง15.30 วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี
ทีมหญิงสอง16.00 วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิส สพล.สุพรรณบุรี